รหัสพื้นที่ Hammelburgเมืองหรือภูมิภาค:Hammelburg
รหัสพื้นที่:09732     (+499732)

ประเทศ:

เยอรมนี