รหัสพื้นที่ Grossaitingen



เมืองหรือภูมิภาค:Grossaitingen
รหัสพื้นที่:08203     (+498203)

ประเทศ:

เยอรมนี