รหัสพื้นที่ Gross-Umstadtเมืองหรือภูมิภาค:Gross-Umstadt
รหัสพื้นที่:06078     (+496078)

ประเทศ:

เยอรมนี