รหัสพื้นที่ Greifenburgเมืองหรือภูมิภาค:Greifenburg
รหัสพื้นที่:4712     (+43 4712)

ประเทศ:

ออสเตรีย