รหัสพื้นที่ Grassau Kr Traunsteinเมืองหรือภูมิภาค:Grassau Kr Traunstein
รหัสพื้นที่:08641     (+498641)

ประเทศ:

เยอรมนี