รหัสพื้นที่ Gräfendorf Bayเมืองหรือภูมิภาค:Gräfendorf Bay
รหัสพื้นที่:09357     (+499357)

ประเทศ:

เยอรมนี