รหัสพื้นที่ Gräfenbergเมืองหรือภูมิภาค:Gräfenberg
รหัสพื้นที่:09192     (+499192)

ประเทศ:

เยอรมนี