รหัสพื้นที่ Gödöllőเมืองหรือภูมิภาค:Gödöllő
รหัสพื้นที่:28     (+36 28)

ประเทศ:

ฮังการี