รหัสพื้นที่ Gnarrenburg-Klenkendorfเมืองหรือภูมิภาค:Gnarrenburg-Klenkendorf
รหัสพื้นที่:04764     (+494764)

ประเทศ:

เยอรมนี