รหัสพื้นที่ Gleichen-Rittmarshausenเมืองหรือภูมิภาค:Gleichen-Rittmarshausen
รหัสพื้นที่:05508     (+495508)

ประเทศ:

เยอรมนี