รหัสพื้นที่ Garian



เมืองหรือภูมิภาค:Garian
รหัสพื้นที่:24     (+218 24)

ประเทศ:

ลิเบีย