รหัสพื้นที่ Gangkofen-Kollbachเมืองหรือภูมิภาค:Gangkofen-Kollbach
รหัสพื้นที่:08735     (+498735)

ประเทศ:

เยอรมนี