รหัสพื้นที่ ฟิลิปปินส์

รหัสพื้นที่ของ ฟิลิปปินส์:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.La Union072
2.Laguna049
3.Lanao del Norte, Lanao del Sur063

รหัสพื้นที่ ฟิลิปปินส์