รหัสพื้นที่ ฟิจิ

รหัสพื้นที่ของ ฟิจิ:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Delainavesi, Lami336

รหัสพื้นที่ ฟิจิ