รหัสพื้นที่ ฟิจิ

รหัสพื้นที่ของ ฟิจิ:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Coral Coast / Sigatoka65

รหัสพื้นที่ ฟิจิ