รหัสพื้นที่ Eggerdingเมืองหรือภูมิภาค:Eggerding
รหัสพื้นที่:7767     (+43 7767)

ประเทศ:

ออสเตรีย