รหัสพื้นที่ Egerเมืองหรือภูมิภาค:Eger
รหัสพื้นที่:36     (+36 36)

ประเทศ:

ฮังการีหมายเลขนำหน้า 36 เป็นรหัสพื้นที่ของ Eger และ Eger ตั้งอยู่ในฮังการี หากคุณอยู่นอกฮังการี และต้องการโทรหาคนในEger นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับฮังการี คือ +36 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในEger คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +36 36

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +36 36 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในEger เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 00136 36 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ Eger (ฮังการี)