รหัสพื้นที่ Đồng Thápเมืองหรือภูมิภาค:Đồng Tháp
รหัสพื้นที่:067     (+8467)

ประเทศ:

เวียดนาม