รหัสพื้นที่ Dashbalbar (Erdes)เมืองหรือภูมิภาค:Dashbalbar (Erdes)
รหัสพื้นที่:5846     (+976 5846)

ประเทศ:

มองโกเลีย


รหัสพื้นที่ Dashbalbar (Erdes) (มองโกเลีย)


หมายเลขนำหน้า 5846 เป็นรหัสพื้นที่ของ Dashbalbar (Erdes) และ Dashbalbar (Erdes) ตั้งอยู่ในมองโกเลีย หากคุณอยู่นอกมองโกเลีย และต้องการโทรหาคนในDashbalbar (Erdes) นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับมองโกเลีย คือ +976 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในDashbalbar (Erdes) คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +976 5846

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +976 5846 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในDashbalbar (Erdes) เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001976 5846 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์