รหัสพื้นที่ จอร์แดน

รหัสพื้นที่ของ จอร์แดน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Tafilah, Karak, Ma'an, Aqaba, Petra3

รหัสพื้นที่ จอร์แดน