รหัสพื้นที่ จอร์แดน

รหัสพื้นที่ของ จอร์แดน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Amman6

รหัสพื้นที่ จอร์แดน