รหัสพื้นที่ Cremlingenเมืองหรือภูมิภาค:Cremlingen
รหัสพื้นที่:05306     (+495306)

ประเทศ:

เยอรมนี