รหัสพื้นที่ Coronel Dorrego, provincia de Buenos Airesเมืองหรือภูมิภาค:Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires

รหัสพื้นที่:

02921     (+542921)

ประเทศ:

อาร์เจนตินา

โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์

รหัสพื้นที่ Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires


รหัสพื้นที่สำหรับ Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires คือ 02921 สำหรับหมายเลขโทรศัพท์สมมติ 9376564 และรหัสพื้นที่ 02921 หมายเลขที่ต้องโทรคือ 02921 9376564 Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires ตั้งอยู่ในอาร์เจนตินา

รหัสนำหน้ารหัสพื้นที่จะกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการไปยังตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง มีประเภทของรหัสนำหน้าอื่น ๆ นอกเหนือจากรหัสพื้นที่ ได้แก่: รหัสนำหน้าประเทศระหว่างประเทศ รหัสนำหน้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และรหัสนำหน้าของบริการต่าง ๆ รหัสเหล่านี้รวมกันเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เมื่อโทรจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งในกรณีที่ผู้รับสายเรียกเข้าเป็นโทรศัพท์บ้าน รหัสนำหน้าประเทศจะรวมเข้ากับรหัสพื้นที่และหมายเลขของผู้ใช้บริการ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์สมมติ 9376564 รหัสพื้นที่ 02921 (Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires) และรหัสประเทศ 00154 หมายเลขที่ต้องโทรคือ 00154 2921 9376564 เมื่อเป็นการโทรไปยังโทรศัพท์มือถือ รหัสประเทศจะรวมเข้ากับรหัสนำหน้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและหมายเลขของผู้ใช้บริการ หากเป็นการโทรไปยังผู้ใช้บริการในประเทศเดียวกัน คุณสามารถละเว้นรหัสประเทศได้ ในกรณีที่เป็นการโทรภายในประเทศจากโทรศัพท์บ้านไปยังโทรศัพท์บ้านอีกหมายเลขหนึ่ง ในหลายประเทศ คุณสามารถละเว้นรหัสพื้นที่ได้ เมื่อผู้ใช้บริการทั้งสองมีรหัสพื้นที่เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศซึ่งผู้สมัครสมาชิกสามารถเก็บรักษาหมายเลขโทรศัพท์เดิมไว้หลังจากย้ายไปยังตำแหน่งหรือเมืองอื่น ๆ แน่นอนว่าในกรณีนี้ต้องมีการกดรหัสพื้นที่ 02921 ด้วย

ทั้งรหัสนำหน้าประเทศและรหัสนำหน้ารหัสพื้นที่เป็นหมายเลขหนึ่งหลักขึ้นไปก่อนหน้ารหัสนำหน้าที่แท้จริง หมายเลขเหล่านี้ระบุให้ชุมสายโทรศัพท์ทราบว่าหมายเลขถัดไปคือรหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์จริง ในกรณีของรหัสพื้นที่ หมายเลขนี้มักจะเป็นเลขศูนย์ ในกรณีของรหัสประเทศ ประเทศยุโรปตะวันตกและประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกา อเมริกาใต้ และตะวันออกกลางทำตามคำแนะนำของ ITU ในการใช้เลขศูนย์สองตัว อย่างไรก็ตาม บางประเทศไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้: ยกตัวอย่างเช่น ประเทศที่เข้าร่วมในแผนการกำหนดหมายเลขอเมริกาเหนือใช้ 011 และประเทศญี่ปุ่นใช้ 010

บริการที่สามารถเข้าถึงผ่านรหัสนำหน้าบริการอาจมีค่าใช้จ่าย ไม่เพียงแต่จากบริษัทโทรคมนาคม แต่ยังรวมถึงบริษัทที่นำเสนอบริการเหล่านี้ด้วย เช่นนั้นแล้ว บริษัทที่เป็นที่น่าสงสัยหลายแห่งมอบบริการที่มีประโยชน์เพียงเล็กน้อยแต่คิดค่าธรรมเนียมที่สูง บริการเหล่านี้ยังพยายามทำให้ผู้โทรใช้เวลาโทรศัพท์ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มผลกำไรของพวกเขายิ่งขึ้นไปอีก หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินมาตรการกับผู้ให้บริการเช่นนี้เป็นประจำ แต่คุณไม่สามารถพึ่งพาหน่วยงานกำกับดูแลได้เสมอ นอกเหนือจากหมายเลขพิเศษที่สามารถระบุได้โดยการดูรหัสนำหน้า ยังมีหมายเลขการโทรด่วน หมายเลขที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดคือหมายเลขฉุกเฉิน 112 ในยุโรปและ 911 ในอเมริกาเหนือ หมายเลขเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั่วประเทศและไม่ต้องมีรหัสนำหน้า กล่าวคือไม่มีรหัสประเทศ +54 (00154) หรือรหัสพื้นที่ 02921 (Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires)

ตามปกติแล้ว หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรจะถูกส่งไปยังผู้รับสายและแสดงบนหน้าจอแสดงผล แม้ว่าคุณจะปิดบังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลในด้านของการป้องกันข้อมูล แต่คุณก็ไม่ต้องแปลกใจหากบุคคลที่คุณกำลังโทรหานั้นไม่รับสายของคุณ ผู้คนจำนวนมากต้องการทราบว่าใครโทรหาพวกเขาและไม่รับสายที่เป็นนิรนาม

หากคุณอยู่นอกอาร์เจนตินา และต้องการโทรหาคนในCoronel Dorrego, provincia de Buenos Aires นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับอาร์เจนตินา คือ +54 (00154) ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในCoronel Dorrego, provincia de Buenos Aires คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +54 2921 เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์สมมติ 9376564 รหัสพื้นที่ 02921 (Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires) และรหัสประเทศ 00154 หมายเลขที่ต้องโทรคือ 00154 2921 9376564