รหัสพื้นที่ Concepcionเมืองหรือภูมิภาค:Concepcion
รหัสพื้นที่:31     (+595 31)

ประเทศ:

ปารากวัย