รหัสพื้นที่ จีน

รหัสพื้นที่ของ จีน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Rizhao633
2.Rizhao633

รหัสพื้นที่ จีน