รหัสพื้นที่ จีน

รหัสพื้นที่ของ จีน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Enshi718
2.Ezhou711

รหัสพื้นที่ จีน