รหัสพื้นที่ Chimborazoเมืองหรือภูมิภาค:Chimborazo
รหัสพื้นที่:3     (+593 3)

ประเทศ:

เอกวาดอร์