รหัสพื้นที่ บอตสวานา

รหัสพื้นที่ของ บอตสวานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Ramotswa538
2.Ramotswa539

รหัสพื้นที่ บอตสวานา