รหัสพื้นที่ บอตสวานา

รหัสพื้นที่ของ บอตสวานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Mahalapye47
2.Maun68
3.Mochudi57
4.Molepolole59

รหัสพื้นที่ บอตสวานา