รหัสพื้นที่ บอตสวานา

รหัสพื้นที่ของ บอตสวานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Letlhakane (Orapa)29
2.Lobatse530
3.Lobatse533

รหัสพื้นที่ บอตสวานา