รหัสพื้นที่ บอตสวานา

รหัสพื้นที่ของ บอตสวานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Kasane62
2.Kgalagadi65

รหัสพื้นที่ บอตสวานา