รหัสพื้นที่ บอตสวานา

รหัสพื้นที่ของ บอตสวานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Barolong (Ngwaketse)54

รหัสพื้นที่ บอตสวานา