รหัสพื้นที่ Bulungan, Tana Tidungเมืองหรือภูมิภาค:Bulungan, Tana Tidung
รหัสพื้นที่:0552     (+62552)

ประเทศ:

อินโดนีเซีย