รหัสพื้นที่ Brusylivเมืองหรือภูมิภาค:Brusyliv
รหัสพื้นที่:4162     (+380 4162)

ประเทศ:

ยูเครนหมายเลขนำหน้า 4162 เป็นรหัสพื้นที่ของ Brusyliv และ Brusyliv ตั้งอยู่ในยูเครน หากคุณอยู่นอกยูเครน และต้องการโทรหาคนในBrusyliv นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับยูเครน คือ +380 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในBrusyliv คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +380 4162

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +380 4162 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในBrusyliv เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001380 4162 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ Brusyliv (ยูเครน)