รหัสพื้นที่ บราซิล

รหัสพื้นที่ของ บราซิล:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Divinópolis37

รหัสพื้นที่ บราซิล