รหัสพื้นที่ โบลิเวีย

รหัสพื้นที่ของ โบลิเวีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Pando, Beni, Santa Cruz3

รหัสพื้นที่ โบลิเวีย