รหัสพื้นที่ โบลิเวีย

รหัสพื้นที่ของ โบลิเวีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.La Paz, Oruro, Potosí2

รหัสพื้นที่ โบลิเวีย