รหัสพื้นที่ Bodenwöhrเมืองหรือภูมิภาค:Bodenwöhr
รหัสพื้นที่:09434     (+499434)

ประเทศ:

เยอรมนี