รหัสพื้นที่ Betzendorf Kr Lünebeburgเมืองหรือภูมิภาค:Betzendorf Kr Lünebeburg
รหัสพื้นที่:04138     (+494138)

ประเทศ:

เยอรมนีหมายเลขนำหน้า 04138 เป็นรหัสพื้นที่ของ Betzendorf Kr Lünebeburg และ Betzendorf Kr Lünebeburg ตั้งอยู่ในเยอรมนี หากคุณอยู่นอกเยอรมนี และต้องการโทรหาคนในBetzendorf Kr Lünebeburg นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับเยอรมนี คือ +49 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในBetzendorf Kr Lünebeburg คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +494138

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +494138 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในBetzendorf Kr Lünebeburg เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001494138 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ Betzendorf Kr Lünebeburg (เยอรมนี)