รหัสพื้นที่ Betzendorf Kr Lünebeburgเมืองหรือภูมิภาค:Betzendorf Kr Lünebeburg
รหัสพื้นที่:04138     (+494138)

ประเทศ:

เยอรมนี