รหัสพื้นที่ เบนิน

รหัสพื้นที่ของ เบนิน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Cadjehoun2130
2.Come2243
3.Covè2252

รหัสพื้นที่ เบนิน