รหัสพื้นที่ Ben Gashirเมืองหรือภูมิภาค:Ben Gashir
รหัสพื้นที่:22     (+218 22)

ประเทศ:

ลิเบียหมายเลขนำหน้า 22 เป็นรหัสพื้นที่ของ Ben Gashir และ Ben Gashir ตั้งอยู่ในลิเบีย หากคุณอยู่นอกลิเบีย และต้องการโทรหาคนในBen Gashir นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับลิเบีย คือ +218 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในBen Gashir คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +218 22

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +218 22 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในBen Gashir เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001218 22 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ Ben Gashir (ลิเบีย)