รหัสพื้นที่ เบลารุส

รหัสพื้นที่ของ เบลารุส:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Ushachi2158
2.Uzda1718

รหัสพื้นที่ เบลารุส