รหัสพื้นที่ เบลารุส

รหัสพื้นที่ของ เบลารุส:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Tolochin2136

รหัสพื้นที่ เบลารุส