รหัสพื้นที่ เบลารุส

รหัสพื้นที่ของ เบลารุส:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Rechitsa2340
2.Rogachev2339
3.Rossony2159

รหัสพื้นที่ เบลารุส