รหัสพื้นที่ เบลารุส

รหัสพื้นที่ของ เบลารุส:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Narovlya2355
2.Nesvizh1770
3.Novogrudok1597

รหัสพื้นที่ เบลารุส