รหัสพื้นที่ Baturyn, Bakhmachเมืองหรือภูมิภาค:Baturyn, Bakhmach
รหัสพื้นที่:4635     (+380 4635)

ประเทศ:

ยูเครนหมายเลขนำหน้า 4635 เป็นรหัสพื้นที่ของ Baturyn, Bakhmach และ Baturyn, Bakhmach ตั้งอยู่ในยูเครน หากคุณอยู่นอกยูเครน และต้องการโทรหาคนในBaturyn, Bakhmach นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับยูเครน คือ +380 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในBaturyn, Bakhmach คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +380 4635

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +380 4635 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในBaturyn, Bakhmach เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001380 4635 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ Baturyn, Bakhmach (ยูเครน)