รหัสพื้นที่ Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoroเมืองหรือภูมิภาค:Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro
รหัสพื้นที่:043     (+6343)

ประเทศ:

ฟิลิปปินส์


รหัสพื้นที่ Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro (ฟิลิปปินส์)


หมายเลขนำหน้า 043 เป็นรหัสพื้นที่ของ Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro และ Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ หากคุณอยู่นอกฟิลิปปินส์ และต้องการโทรหาคนในBatangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับฟิลิปปินส์ คือ +63 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในBatangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +6343

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +6343 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในBatangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 0016343 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์