รหัสพื้นที่ Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoroเมืองหรือภูมิภาค:Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro
รหัสพื้นที่:043     (+6343)

ประเทศ:

ฟิลิปปินส์หมายเลขนำหน้า 043 เป็นรหัสพื้นที่ของ Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro และ Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ หากคุณอยู่นอกฟิลิปปินส์ และต้องการโทรหาคนในBatangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับฟิลิปปินส์ คือ +63 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในBatangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +6343

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +6343 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในBatangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 0016343 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro (ฟิลิปปินส์)