รหัสพื้นที่ Bancoเมืองหรือภูมิภาค:Banco
รหัสพื้นที่:23     (+225 23)

ประเทศ:

โกตดิวัวร์


รหัสพื้นที่ Banco (โกตดิวัวร์)


หมายเลขนำหน้า 23 เป็นรหัสพื้นที่ของ Banco และ Banco ตั้งอยู่ในโกตดิวัวร์ หากคุณอยู่นอกโกตดิวัวร์ และต้องการโทรหาคนในBanco นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับโกตดิวัวร์ คือ +225 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในBanco คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +225 23

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +225 23 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในBanco เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001225 23 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์