รหัสพื้นที่ Baden-Badenเมืองหรือภูมิภาค:Baden-Baden
รหัสพื้นที่:07221     (+497221)

ประเทศ:

เยอรมนี