รหัสพื้นที่ Baddeckenstedtเมืองหรือภูมิภาค:Baddeckenstedt
รหัสพื้นที่:05345     (+495345)

ประเทศ:

เยอรมนี